Далайн эргийн автомашины налуу зам

  • Beach car ramp

    Далайн эрэг дээрх автомашины налуу зам

    Давхар холболтын технологи нь хэрэглэгчийг эхлээд нугалж, дараа нь налуу замыг нарийн зайнд савлахад хангалттай хэмжээгээр эргүүлэх боломжийг олгодог.
    Сав баглаа боодлын давхар холболт: Давхар холболтын технологи нь хэрэглэгчид эхлээд нугалж, дараа нь налуу замыг ATV-ийн доор эсвэл ачааны машины суудлын ард гэх мэт нарийхан орон зайд савлахад хангалттай хэмжээгээр эргүүлэх боломжийг олгодог. Эдгээр налуу замууд нь хадгалах асуудлыг шийддэг бөгөөд ердийн налуу замаар хүрэх боломжгүй зайд тохиромжтой.